VISIE

Woonzorgcentrum Het Park Neeroeteren heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het oprichten, het inrichten, het beheren en het exploiteren van woon- en zorgvoorzieningen voor hulpbehoevende senioren.

Ons woonzorgcentrum biedt voorlopig binnen het continuüm ouderenzorg alleen resisidentiële opvang en hulp aan. Voor de andere voorzieningen binnen het zorgcontinuüm, zoals bepaald in het woonzorgdecreet, streven wij naar een functioneel samenwerkingsverband en netwerk met andere partners in de ouderenzorg, zoals onder meer thuiszorg, rusthuizen uit de omgeving, …

Voor de opvang en de zorgverlening aan demente bewoners is gekozen voor een aparte en afgesloten afdeling.

Voor de ligging van het Woonzorgcentrum is bewust gekozen voor het centrum van Neeroeteren zodat de bewoners niet afgezonderd worden van een natuurlijke leef- en woonomgeving, maar zich volwaardig betrokken kunnen blijven voelen bij de lokale gemeenschap.

Wij – bestuur, directie, personeelsleden, vrijwilligers, stagiairs en andere medewerkers – beogen een warmmenselijke woon-, zorg- en leefomgeving voor ouderen en dit vanuit een christelijke inspiratie, maar met respect voor bewoners met een andere filosofische of religieuze overtuiging.
Via een gevarieerde dienstverlening trachten we een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg op maat aan te bieden. In onze zorgverlening staan de lichamelijke, psychische, sociale en ethisch-religieuze behoeften en noden van de ouderen centraal, gepaard gaande met een permanente en zo hoog mogelijke graad aan comfort.

Om onze doelstellingen te bereiken, doen wij beroep op teams van deskundige, communicatievaardige en toegewijde medewerkers, die steeds het welzijn van de hulpvrager voor ogen hebben. Vrijwilligers en familieleden zijn voor ons waardevolle partners.