VISIE

Woonzorgcentrum Het Park Neeroeteren heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het oprichten, het inrichten, het beheren en het exploiteren van woon- en zorgvoorzieningen voor hulpbehoevende senioren.

Hier is het

liefdevol wonen,

met hart en ziel

wordt hier gewerkt en geleefd.

Wij dragen zorg voor elkaar

en geven samen aandacht

aan kwaliteitsvol leven.

Hier in dit huis

vind je een thuis

bij vrienden.