Nieuws

afspraken mbt de was

27 maart 2020 Beste familielid Bij deze willen wij u informeren over de genomen maatregelen ivm het Corona virus. Op dit ogenblik hebben wij geen bewezen Covid-19 bewoners in wzc Het Park doch een aantal bewoners  liggen met gelijke lopende klachten in afzondering. Indien

Contactmomenten

Op onderstaand schema vinden jullie de belmomenten terug. Belmomenten:Graag bevestigen met een mailtje zodat we de bewoners kunnen klaarzetten. afdeling dinsdag donderdag Schoolpad 10.00 – 11.00   Vijverhof 15.30

Info voor bezoek

Nieuwe verstrengde maatregelen: Het Coronavirus kan soms worden teruggevonden op oppervlakken. Het is niet gekend of dit een rol kan spelen in de overdracht van de ziekte. Uit voorzorg laten we de bezorgde goederen (zak met schone was, cadeaus, …) gedurende 24 uren

Dankjewel aan ALLE helpende handen

We hebben de afgelopen dagen via verschillende wegen hulp en steun gekregen. Langs deze weg willen we alle mensen bedanken voor deze mooie initiatieven. We trekken ons op aan de solidariteit. Ondertussen zorgen wij met veel liefde verder voor jullie dierbare familielid.

Maatregelen mbt bezoek en was

Beste familielid, Bij deze willen wij u informeren over de genomen maatregelen ivm het Corona virus Wij volgen hierin de communicatie van Agentschap Zorg & Gezondheid en de instructies van VZW Integro Er geldt een algemeen bezoekersverbod.  Wij mogen geen enkel

Update corona

UPDATE CORONA 12 MAART 2020 Beste bewoner, familie, medewerker, bezoeker, vrijwilliger, Jammer genoeg moeten we vandaag onze Corona-maatregelen opnieuw verstrengen. Concreet houdt dit vanaf heden het volgende in:- Onze woonzorgcentra worden permanent gesloten. De toegang kan