Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Het Park Neeroeteren biedt plaats aan 85 matig tot zwaar zorgbehoevende senioren. De voorziening richt zich zowel op lichamelijk hulpbehoevenden als senioren met een dementieproblematiek. 

 Inschrijven op de wachtlijst : Maak steeds een telefonische afspraak met de directeur.

Voor inschrijving op de dringende lijst zullen we altijd een catz schaal vragen die te bekomen is bij de thuisverpleging, huisarts of sociale dienst van het ziekenhuis in geval van recente ziekenhuisopname