Kwaliteit in Het Park

In wzc Het Park werken we dagelijks aan kwaliteit. We zijn voortdurend op zoek naar een manier om onze werking te verbeteren. Daarom kijken we steeds kritisch naar onze manier van werken en sturen we bij waar nodig, om zo te blijven groeien als organisatie. Samen met onze Zorgtoppers, werkgroepjes en bewoners volgen we dat proces op de voet. Ook familie betrekken we via verschillende bevragingen en tevredenheidsenquêtes. Binnen onze kwaliteitswerking behandelen we alle thema’s die te maken hebben met het sociaal, mentaal, lichamelijk en spiritueel welbevinden.

Eén van onze kwaliteitssystemen is Menso. Het is een hulpmiddel om onze kwaliteitswerking in beeld te brengen. Door iedere dag te werken aan wonen, zorgen en leven in het woonzorgcentrum, maken we de kwaliteit heel tastbaar en concreet. In onze dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar onze Zorgtoppers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen willen we bouwen aan een kleurrijke toekomst, elke dag opnieuw. Menso helpt ons daarbij. Met Menso stellen we de mens centraal. Zowel de Zorgtoppers als de bewoners en hun naasten staan bij ons op de eerste plaats.

089 86 60 60
phone