Missie, visie en
waarden van Het Park

Missie

Binnen ons woonzorgcentrum staat kwaliteit van leven centraal. Iedere persoon is anders, waardoor kwaliteit van leven voor iedereen een andere betekenis en invulling heeft. Zorg op maat van de bewoner is daarom het uitgangspunt van onze zorgverlening. Om die zorg op maat te bieden zijn de familie en andere mantelzorgers cruciaal. Zij zijn een belangrijke informatiebron en zorgen voor een brug tussen het verleden, het heden en de toekomst. Samen met al onze enthousiaste Zorgtoppers streven wij naar een warm huis, waar de bewoner zich thuis kan voelen. Een huis in een familiale sfeer met voldoende respect voor de eigen regie en zelfstandigheid. We luisteren naar het verhaal van de bewoners, want hun persoonlijke verlangens en wensen staan centraal in wzc Het Park.

Visie

Om die missie waar te maken heeft Het Park een duidelijke visie voor ogen:

Het Park is een woonzorgcentrum… 

  • waar de bewoners écht thuis zijn De bewoners blijven aan het stuur zitten van hun leven. Mensen met een hoge leeftijd kunnen ook in ons wzc nog voluit leven. Wij ondersteunen de bewoners hierin door in te spelen op wat voor hen belangrijk is.  
  • waar we ruimte geven aan naasten om een actieve rol te blijven opnemen in het leven van de bewoner.  We ondersteunen de bewoners om familie, vrienden, kennissen en iedereen die voor hen op een of andere manier betekenisvol is, te blijven ontmoeten.   
  • waar betrokken en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers samenwerken en een (h)echt team vormen, zowel onderling, maar ook met bewoners en familieleden.  In wzc Het Park zetten we in op een positieve, vrolijke sfeer en een cultuur van waardering. We zoeken samen, in een open communicatie en met een open blik, wat het meest haalbaar is. 

Waarden

  • Bewoner en familie staan centraal
  • Huiselijkheid
  • Medezeggenschap
  • Vriendelijkheid
  • Open huis

Onze waarden zijn belangrijke drijfveren en motieven voor het handelen van alle medewerkers.

Bewoner en familie centraal

huiselijkheid

Huiselijkheid

betrokkenheid

Medezeggenschap

Vriendelijkheid

Open huis

089 86 60 60
phone