Missie, visie en
waarden van Het Park

Missie

Binnen ons woonzorgcentrum staat kwaliteit van leven centraal. Iedere persoon is anders, waardoor kwaliteit van leven voor iedereen een andere betekenis en invulling heeft. Zorg op maat van de bewoner is daarom het uitgangspunt van onze zorgverlening. Om die zorg op maat te bieden zijn de familie en andere mantelzorgers cruciaal. Zij zijn een belangrijke informatiebron en zorgen voor een brug tussen het verleden, het heden en de toekomst. Samen met al onze enthousiaste Zorgtoppers streven wij naar een warm huis, waar de bewoner zich thuis kan voelen. Een huis in een familiale sfeer met voldoende respect voor de eigen regie en zelfstandigheid. We luisteren naar het verhaal van de bewoners, want hun persoonlijke verlangens en wensen staan centraal in wzc Het Park.

Visie

Om die missie waar te maken heeft Het Park een duidelijke visie voor ogen:

’Hier is het liefdevol wonen, met hart en ziel wordt hier gewerkt en geleefd. Wij dragen zorg voor elkaar en geven samen aandacht aan kwaliteitsvol leven. Hier in dit huis vind je een thuis bij vrienden.’

Waarden

  • Bewoner en familie staan centraal
  • Huiselijkheid
  • Medezeggenschap
  • Vriendelijkheid
  • Open huis

Onze waarden zijn belangrijke drijfveren en motieven voor het handelen van alle medewerkers.

Bewoner en familie centraal

huiselijkheid

Huiselijkheid

betrokkenheid

Medezeggenschap

Vriendelijkheid

Open huis

089 86 60 60
phone