Dienstenaanbod

Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Het Park Neeroeteren biedt plaats aan 85 matig tot zwaar zorgbehoevende senioren. De voorziening richt zich zowel op lichamelijk hulpbehoevenden als senioren met een dementieproblematiek.  Er zijn 61 standaard kamers en 24 luxe kamers. Op iedere

Opnamebeleid & wachtlijst

  Vanwege het tekort aan opvangplaatsen hanteren we in ons woonzorgcentrum een systeem met 2 verschillende wachtlijsten:  een preventieve en een dringende wachtlijst.  Wij adviseren u om hierop tijdig in te schrijven. De volgorde van inschrijving gebeurt op

Assistentiewoningen

Een assistentiewoning (ook wel service-flat genoemd) is een aangepaste individuele woning voor senioren waar de bewoner beschermd en zelfstandig woont. De woning is zodanig aangepast dat U als senior zo lang mogelijk zorgeloos en in alle comfort zelfstandig kunt wonen en

Kapsalon

We hebben een volledig uitgerust kapsalon voorzien om U, indien U dit wenst, in alle comfort van dienst te kunnen zijn.